top of page
sfeerfoto privacy policy van Catwalk original. Model kijkt door opening briefcase
PRIVACY BELEID
  • Catwalk Original geeft veel om uw privacy. Daarom verwerken wij alleen gegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening te verbeteren en gaan wij zeer zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

  • Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Catwalk original. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld.

  • Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacykwesties, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken om de doeleinden uit te voeren, omvatten het volgende:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht 

  • Adres

  • gegevens

  • telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Geboortedatum 

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke dat zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij overzichten en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bij ons bekende e-mailadres om misbruik te voorkomen. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres opvraagt, bijvoorbeeld per post, zullen wij u vragen om een identiteitsbewijs te tonen. We zullen een register bijhouden van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden zullen we geanonimiseerde gegevens beheren. Alle verklaringen en kopieën van de gegevens die u ontvangt in het machineleesbare gegevensformaat dat wij in onze systemen hebben.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat uw persoonlijke gegevens op een verkeerde manier worden gebruikt

 

Small Brand Big Appeal

bottom of page